Jak na péči? Příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka

Péče o blízkého člověka, který potřebuje pomoc z důvodu stáří, zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci, je označována jako domácí, laická či neformální péče. Po všech stránkách jde o náročnou práci, někdy bez dostatečného ocenění nebo pochopení ze strany okolí. Chápeme, že poskytování péče přináší vám, vaší rodině i přátelům situace, které jsou velmi těžké a někdy obtížně zvladatelné. Proto je dobré vědět, že i když se rozhodnete o blízkého pečovat, nemusíte v tom být nutně sami. Existují možnosti podpory, místa a lidé, na které se můžete obrátit pro radu či pomoc.
Příručka, kterou držíte v ruce, vám může pomoci se získáním základních a důležitých informací v péči o blízkou osobu. Neklade si za cíl předložit naprosto vše o tomto velmi rozsáhlém tématu, spíše vám poslouží jako rozcestník v začátcích a v průběhu péče a poradí, kam se obracet dále.
Doufáme, že vám následující stránky usnadní orientaci v této problematice a ušetří čas, který tak budete moci věnovat svým blízkým nebo sami sobě.

Celá příručka

Zdroj: www.fdv.cz
Vytvořeno v rámci projektu Podpora neformálních pečujících II (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006922) realizovaného Fondem dalšího vzdělávání