Komora sociálních podnikatelů – informace, pomoc a dokumenty ke stažení

Komora sociálních podniků je instituce, která vznikla na základě požadavků sociálních podniků, a která jediná v současné době systémově zastřešuje oblast sociálního podnikání.

Spolupracuje aktivně s veřejnou správou, neziskovým sektorem, komerčním prostředím, příslušnými státními institucemi, vzdělávacími institucemi a toto prostředí propojuje. Sdružuje odborníky, kteří mají nejenom teoretické zkušenosti ale hlavně praktické zkušenosti, získané realizací funkčních pilotních projektů, což je zárukou smysluplnosti, ekonomičnosti a úspěšnosti společných projektů v oblasti zaměstnávání znevýhodněných skupin na trhu práce.

Komora sociálních podniků již několik roků provádí vzdělávací činnost, publikační činnost, iniciuje vznik nových sociálních podniků, včetně sumární inkubační pomoci těmto podnikům.

Monitoruje a analyzuje skupiny ohrožené sociálním vyloučením, monitoruje i tržní příležitosti pro nově vznikající sociální podniky ve veřejném a komerčním prostoru.

Mimo jiné zajímavé informace doporučujeme ke stažení brožuru Sociální podnikání v praxi a Manuál pro přežití sociálního podnikatele.

Další dokumenty ke stažení zde.

Zdroj: www.komora-socialnich-podniku.cz