Proměňte překážku v příležitost, uplatněte se v sociálním podnikání

Dostali jste se do obtížné situace, ale umíte si s ní poradit. Rozumíte Vašemu problému a můžete pomáhat jiným. Máte nápad na veřejně prospěšnou činnost, která dá práci vám i dalším!

Založte sociální podnik

Co to je sociální podnikání?

  • jsou to podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí
  • hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním
  • zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku
  • pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu
  • chce dělat věci jinak a lépe, tj. prvotní motivace vychází z odlišného hodnotového žebříčku zakladatelů a managementu
  • respektuje zájmy a individuální potřeby svých zaměstnanců, usiluje o jejich identifikaci se sociálním podnikem
  • je nezávislý, spolupracuje s místní komunitou a zainteresovanými skupinami (stakeholdery), chová se partnersky

Využijte bezplatných stáží v sociálních podnicích

Inspirujte se, vzdělávejte se, poraďte se
na stránkách
www.ceske-socialni-podnikani.cz

Zdroj: ceske-socialni-podnikani.cz