Program pro pečující, který mění život

Projekt pod názvem Pečovat a žít se úspěšně rozběhl na podzim 2018 v kavárně Kafe na dřevo. Další etapa se konala v kavárně Pohoda. Třetí, právě probíhající etapa se koná v prostorách organizace FOSA, o.p.s. 

Účastníci programu se v 9 dnech seznámili se sociálními podniky a neziskovými organizacemi, které poskytují pracovní šanci s respektem k složité rodinné situaci. V sekci Mapování kompetencí si mohli potvrdit své dovednosti, znovu nabýt sebedůvěru a poznat lépe svoje silné stránky.

Podpůrná skupina lidí se stejným osudem dodává inspiraci, energii a sílu.

Co o programu Pečovat a žít řekli sami účastníci?

✅ Jedna z účastnic napsala o své zkušenosti článek:
Podařilo se mi díky kurzu udělat si naprosto přesnou představu, co chci a nechci dělat, ale navíc jsem se po několika letech zase cítila potřebná, schopná reagovat. Probudila se ve mně chuť a energie vytvářet i jiné hodnoty než ty – pečující. “ Celý článek pokračuje zde.

✅ „Ještě více jsem si uvědomila, to k čemu již delší čas směřuji, že nemohu dělat vše, co se na mne ze všech stran valí, že musím volit priority a myslet víc na sebe a svou rodinu.“

✅ „O svých nápadech přemýšlím v konkrétnějších obrysech a jejich realizaci vnímám jako reálnější bez ohledu na financování.“

✅ „Uvědomila jsem si své silné stránky, na kterých budu pracovat.“

„Našla jsem svůj směr – návrat k původní profesi, ale formou poradenství, na které mám klíčové kvality a je vyhovující mým zdravotním komplikacím.“

✅ „Posunula jsem se tak, jak bych to sama nikdy nedokázala o 100 mil dopředu.“

„Otevřela jsem v sobě otevřela témata, která jsem tabuizovala sama před sebou a zároveň našla souvislosti se svou současnou životní situací.“

✅ „Kurz mě donutil/umožnil mi otevřít oči a lépe si uvědomit, jak vážná je moje situace, posunul mě dopředu v pohledu na svět pečujících, jaké mají možnosti. Přehodnotila jsem své priority a pochopila, že i já mám kromě pečování i ŽÍT – a neustále se učit a nepropadat zoufalství. Zdokonalit umění mluvit o svých starostech před ostatními.“

„Uvědomila jsem si, že je třeba být aktivní v občanské společnosti a ne pasivním kritikem, či konzumentem.“

✅ „Zjistila jsem, že na tom nejsem tak zle, jak jsem si posledních 8 let doma myslela. Vzpomněla jsem si, že jsem opravdu byla (a stále jsem) dobrá a mám své hodnoty.“

„Uvědomila jsem si, že opravdu jsem byla a stále jsem schopná, v čem jsem dobrá a že si musím víc věřit.“