Příručka: Odlehčovací služba krok za krokem

Cílem odlehčovací služby je zajistit nezbytný odpočinek pro pečující osoby a zabezpečit osobě se sníženou soběstačností, jež potřebuje odpovídající podporu a pomoc při zajištění úkonů péče o svoji osobu a domácnost, její potřeby v době, kdy pečující osoba nebude přítomna.

V této rešerši jsme se pokusili popsat proces založení odlehčovací služby od počáteční potřeby mít tuto službu k dispozici, až po registraci sociální služby.

Celá příručka Odlehčovací služba krok za krokem

Zdroj: www.pece-bez-prekazek.cz