Žádost o příspěvek na péči

Článek, který vám pomůže zorientovat odpovědět na otázky týkající se příspěvku na péči.

Víte?     
K čemu příspěvek na péči slouží?
Kdo na něj má nárok?
Výše příspěvku při různých stupních závislosti
Jak se podává žádost?

Celý článek najdete zde: financer.com/cz/osobni-finance/socialni-davky/prispevek-na-peci/