Příručka: Začleňování osob s tělesným postižením do společenského a pracovního života

V rámci projektu „Zdravý kraj“ vydal Jihomoravský kraj příručku pro snadnější začleňování osob s tělesným postižením do společenského a pracovního života

Cílem vydání příručky bylo:
• poskytnout maximum informací pro všechny zájemce a širokou veřejnost o problematice týkající se zdravotního postižení
• popsat a kvantifikovat cílovou skupinu podrobněji popsat problematiku tělesně postižených
• poskytnutí pozitivního přístupu a pochopení společnosti k zdravotně postiženým osobám
• pomoci možnosti zapojení zdravotně postižených lidí do pracovního procesu
• vysvětlit výhody společenské inkluze zdravotně postižených pro ně samé ale i pro společnost
• upozornit na společenskou spoluodpovědnost veřejné správy

Cílová skupina, pro kterou je příručka určena:
• pracovníci veřejné správy
• zdravotně a mentálně hendikepovaní
• rodinní příslušníci a známí zdravotně a mentálně postižených
• zaměstnavatelé
• média
• široká veřejnost a všichni další, kteří mají o tuto problematiku zájem

Zdroj: JMK v rámci projektu „Zdravý kraj“