Nezisková organizace Alfa Human Service dlouhodobě podporuje pečující

Partnerská nezisková organizace Alfa Human Service obnovila ambulantní služby psychologického poradenství a terapeutické práce zaměřené na práci s těžkými životními situacemi dlouhodobě pečujících osob. Zároveň zůstává v provozu i on-line poradna. Objednat se je možné na telefonu 722 913 531 nebo 722 913 207 nebo na emailové adrese kristyna.padrtova@alfabet.cz; petra.adamkova@alfabet.cz Služba je nyní rozšířena i pro sociální pracovníky, pracovníky úřadů a služeb a zdravotníky a je BEZPLATNÁ. Nezisková organizace Alfa Human Service dlouhodobě podporuje pečující – jak rodiče postižených dětí, tak dospělé, kteří se starají buď o nemocného partnera nebo rodiče. V případě zájmu o psychologické poradenství kontaktuje Ivana Novotná Ivana.novotna@alfabet.cz, T:+420 607 513 578, Alfa Human Service http://www.alfahs.cz