Kritéria příspěvku na péči

Níže uvedená kritéria, podle kterých se nárok na příspěvek posuzuje, nám mohou pomoci udělat si představu o tom, zda má v našem případě smysl o příspěvek vůbec žádat, případně odhadnout, v jaké výši by mohl být přiznán. Jejich znalost jistě oceníme i v případě seznámení se s posudkem nebo v rámci formulace odvolání.

Při posuzování příspěvku na péči se zkoumá schopnost žadatele zvládat deset tzv. základních životních potřeb. Každá z těchto potřeb má definováno několik aktivit. Pokud některou z těchto aktivit osoba není schopna z důvodu nepříznivého zdravotního stavu zvládat, měla by být za nezvládanou posouzena celá životní potřeba.

 

Základní životní potřeby

Seznam základních životních potřeb tak, jak je definuje příloha č. 1 vyhlášky 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je následující:

a) Mobilita:

Vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových.

b) Orientace:

Poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat.

c) Komunikace:

Dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

d) Stravování:

Vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.

e) Oblékání a obouvání:

Vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

f) Tělesná hygiena:

Použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

g) Výkon fyziologické potřeby:

Včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

h) Péče o zdraví:

Dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky.

i) Osobní aktivity:

Vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

j) Péče o domácnost:

Nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat pořádek.

Stupně závislosti příspěvku na péči

Podmínky pro zařazení do konkrétního stupně závislosti u osoby do 18 let věku jsou následující:

  • tři nezvládané základní životní potřeby = I. stupeň závislosti
  • čtyři nebo pět nezvládaných základních životních potřeb = II. stupeň závislosti
  • šest nebo sedm nezvládaných základních životních potřeb = III. stupeň závislosti
  • osm nebo devět nezvládaných základních životních potřeb = IV. stupeň závislosti

Desátá základní životní potřeba péče o domácnost se u osob do 18 let neposuzuje. U ostatních životních potřeb se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče u osob zdravotně postižených s potřebami osob zdravých.

 

Kritéria pro stanovení stupně závislosti u osob nad 18 let věku jsou následující:

  • tři nebo čtyři nezvládané základní životní potřeby = I. stupeň závislosti
  • pět nebo šest nezvládaných základních životních potřeb = II. stupeň závislosti
  • sedm nebo osm nezvládaných základních životních potřeb = III. stupeň závislosti
  • devět nebo deset nezvládaných základních životních potřeb = IV. stupeň závislosti
Pokračování článku zde:
www.prispevek-na-peci.cz/kriteria-pro-priznani.html