Studie: Finanční podpora pečujících a návrhy na zlepšení systému dávek pro pečující

Otázka podpory tzv. neformálních pečujících je kromě jiného otázkou sladění pracovního a rodinného života, ač se na tento aspekt slaďování poměrně často zapomíná a téměř výlučná pozornost se věnuje osobám, jež pečují o své malé děti.

V této studii se zaměříme především na finanční podporu neformálních pečujících, zmíníme ale i některé další aspekty podpory neformální péče, jež mohou výrazně napomoci ke sladění pracovního a rodinného života u pečujících a vytvořit u pečujících osob i těch, o které se pečuje, pocit uspokojení a rodinné sounáležitosti, který výrazným způsobem přispívá ke společenské soudržnosti a rovněž ve svém důsledku snižuje náklady na sociální zabezpečení těch, kdo se ocitli v situaci, kdy péči potřebují.

Číst více….

Zdroj: Institut důstojného stárnutí, Diakonie Českobratrské církve evangelické