Pro pečující od Vozejkova: II. díl Základní rozlišení osoby pečující a osoby závislé na péči

Kdo je osoba pečující a kdo osoba závislá? Jak je možné péči hradit?

Pokud je člověk dlouhodobě nemocný/postižený tak, že se o sebe není schopen starat, může zkusit nahradit svoji neschopnost kompenzačními pomůckami (třeba brýle, naslouchátko, berle, sedátko do vany atd.).

Někdy ale nedostačují ani kompenzační pomůcky a nemocný člověk potřebuje druhou osobu, aby se o něj postarala. Bez této péče druhé osoby by mu bylo velmi špatně, a dokonce by mohlo hrozit, že by bez ní umřel (např. pokud by se nebyl schopen najíst, nikdo by ho nenakrmil a sám by si ani nedokázal přivolat pomoc).

Více zde: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/pecujici-osoby-dil-druhy-zakladni-rozliseni-osoby-pecujici-a-osoby-zavisle-na-peci


Zdroj: www.vozejkov.cz