Sociální, zdravotní a kulturní portál Moravskoslezského kruhu

Moravskoslezský kruh je spolek, který byl založen v únoru 2003 a působí celostátně ve sféře zdravotní, sociální a kulturní. Hlavní náplní spolku je především přednášková, poradenská, publikační a nakladatelská činnost.

Moravskoslezský kruh se zabývá společenskými a kulturními tématy, pořádá besedy, v letech 2004 – 2008 vydával celostátní společensko-kulturní revue – časopis Konec konců. Vydal za dobu své existence téměř tři desítky knih a publikací a natočil několik filmových dokumentů. Je nezávislou organizací, usilující o maximální otevřenost. Její jádro tvoří malý tým, který úzce spolupracuje s desítkami odborníků a pracuje rovněž s dobrovolníky, protože se snaží podporovat i dobrovolnickou činnost.

Zajímavé publikace:
https://www.mskruh.cz/publikace/

Zdroj: www.mskruh.cz