Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením

Nezisková organzace pro lidi s mentálním postižením je zde už 50 let, s více jak 7000 členy v 57 pobočných spolcích působí ve 14 krajích České republiky.

Kde pomáhají:

  • Hájí práva lidí s mentálním postižením a jejich blízkých.
  • Pomáhají lidem s mentálním postižením žít tak,
    jak se jim líbí a jak chtějí.
  • Učí lidi s mentálním postižením nové dovednosti.
  • Učí ostatní lidi jak žít, pracovat, učit se a bavit se
    s lidmi s mentálním postižením.

    Více zde . .

Zdroj: www.spmpcr.cz