Unie pečujících

Unie pečujících je organizací, která vznikla jako odpověď na obtížnou situaci, v níž se ocitá značná část z rodinných a jiných neformálních pečujících, kteří se dlouhodobě a intenzivně starají o blízkého člověka ze svého okolí.

Je otevřenou komunitou těch, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob.

Hlasem pečujících můžete být i vy.
• propojuje pečující bez rozdílu příčiny péče o své nejbližší a hájí jejich práva
• definuje, prosazuje a obhajuje zájmy pečujících osob
• posiluje kompetence pečujících osob
• spoluvytváří pozitivní společenský náhled na roli pečujících osob
• tvoří koncepce a projekty na podporu pečujících osob.

Desatero pomoci pro pečující

zdroj: https://www.uniepecujicich.cz/