Česká asociace pečovatelské služby

Sdružuje více než 200 organizací poskytujících terénní sociálně-zdravotní služby.

Pro neformální pečující vytvořila asociace Edukační program. Součástí programu je Brožura pro neformální pečující a sada videí pro neformální pečující. Videa jsou zaměřena na postupy a praktické ukázky přímé péče o osobu se sníženou soběstačností v domácnosti.

Veškeré materiály jsou k dispozici ke stažení zde.

ZDROJ: https://www.caps-os.cz/