Jak se bavit o vztazích a sexu bezpečně – svépomocné skupiny

Příručka obsahuje doporučení a praktické tipy, jak postupovat při zakládání a podpoře fungování svépomocných skupin lidí s mentálním postižením.
Text je prokládán krátkými kazuistikami a konkrétními
příklady.

Příručka ke stažení zde

ZDROJ: Už vím