Sourozenecké konstelace

Kevin Leman
Portál, 1997

Vaše sourozenecká konstelace, tedy skutečnost, že jste se narodili jako první, druzí či další nebo že jste vyrůstali jako jedináček, ovlivnila to, jakým člověkem jste se stali. K. Leman spojuje výsledky dlouholetého výzkumu se svou praxí poradenského psychologa a zkušenostmi z vlastní rodiny. Nepokouší se vysvětlit pořadím narození veškeré lidské jednání, přesto čtivou formou ukazuje, jaký vliv mají sourozenecké konstelace na osobnost človška, volbu partnera a povolání, na schopnost obstát v rodičovské roli a podobně. Velkou pozornost věnuje především rozdílným potřebám dětí v rodině a správným výchovným metodám, které berou ohled na postavení dítěte mezi ostatními sourozenci. Kniha je určena nejen rodičům, ale i těm čtenářům, kteří se snaží lépe porozumět sami sobě.

ZDROJ: https://www.databazeknih.cz