Tísňová péče – linka 24/7

Služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, kterou provozuje Život +

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

Služba obsahuje tyto činnosti:

  • poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
  • poskytnutí sociálně-terapeutických činností,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Odbornou pomoc poskytujeme seniorům a zdravotně postiženým 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jak to celé funguje?

Uživatelé jsou napojeni na centrální dispečink a hlídáni pomocí speciálního monitorovacího systému. Tento systém tvoří stacionární zařízení umístěné v domácím prostředí uživatele a/nebo mobilní asistivní technologie v podobě náramku, který uživatel nosí při pohybu mimo domov. Dispečink obsluhují kvalifikované zdravotní sestry a sociální pracovnice, jež zprostředkují okamžitou adekvátní pomoc.

Krizové situace

Pomůžeme uživatelům především při:

  • Pádu a nemožnosti vstát.
  • Náhlém zhoršení zdravotního stavu.
  • Požáru, úniku plynu, výpadku elektrické energie.
  • Řešení jakýchkoliv krizových situací v domácím prostředí i mimo něj.

ZDROJ: https://zivotplus.cz/poskytovane-sluzby/