Jak podporovat pečující na lokální úrovni?

To je otázka nad kterou se zamýšlel projekt Fondu dalšího vzdělávání.
Všechny své poznatky a výstupy, včetně příkladů dobré praxe publikovali v příručce, kterou si můžete stáhnout na tomto odkaze: PŘÍRUČKA