Žádáme poslance a senátory, aby nepodpořili návrh novely zákona 108/2006 Sb

Aliance pro individualizovanou podporu vydala stanovisko , kde vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s projednáváním předložené novely. Upozorňuje poslankyně a poslance, že novela obsahuje řadu bodů, které jsou pro lidi se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečující rizikové a vedou k jejich dalšímu znevýhodnění, a žádá je, aby návrh (který se má projednávat 23.3.2021) z programu schůze sněmovny stáhli, případně jej nepodpořili.

Celé stanovisko si můžete přečíst ZDE

“Návrh neřeší systémové nedostatky, naopak finanční zátěž přesouvá na klienty sociálních služeb a jejich rodiny. A to aniž by se jakkoliv zasazoval o vyšší dostupnost sociálních služeb aniž by hledal cesty, jak naplnit práva klientů na nezávislý život.”

ZDROJ: Aliance pro individualizovanou podporu