Jak si správně říct o pomoc?

Konference Pečujeme a žijeme, 24.6.2021
Klára Šplíchalová

Stručný průvodce sbíráním peněz od veřejnosti.

V životě mohou nastat různé situace a někdy i takové, kdy je nutné požádat o pomoc s financováním některých zdravotních nebo sociálních potřeb veřejnost. Mezi běžnou českou populací je poměrně rozšířená mylná představa, že v takovém případě se otevře transparentní účet a lidé na něj mohou posílat svoje příspěvky. Takto to ale opravdu nefunguje. Na základní přehled principů vybírání financí od veřejnosti se společně podíváme v následujícím stručném textu.

Otevřu si transparentní účet a je to. Není!

Transparentní účet rozhodně nemá nic společného s veřejnou sbírkou a v podstatě ani transparentností jako takovou. Transparentní účet je prostě a jednoduše marketingový název pro účet, jehož výpis je online dostupný 24/7. Tím začíná a končí jeho transparentnost – jeho majitel z něj může kdykoli udělat jakoukoli odchozí transakci v jakékoli výši a její využití nikdo nekontroluje. Dárci tak může tento typ účtu přinést maximálně přehled o příchozích a odchozích částkách a majiteli účtu z jeho zřízení a příjímání plateb vyplývají povinnosti řádně veškeré příjmy zúčtovat příslušnému správci daně.

Sbírka – ano či ne? Toť otázka!

Samozřejmě platí, že sbírka je až tou poslední možností a že předtím, než se k ní přistupuje, tak zkoušíme využít možností sociálně zdravotního systému, podpory od nejrůznějších institucí nebo firemních dárců, ale jsou prostě i takové životní situace, kdy opravdu nic jiného než sbírka není ve hře. Podle tuzemského právního rámce platí, že pořadatelem veřejné sbírky podle zákona o veřejných sbírkách mohou být pouze právnické osoby. Pokud tedy od veřejnosti získávají prostředky fyzické osoby, nejde o veřejnou sbírku podle platné legislativy a řídí se jinými právními normami, zejména zákonem o dani z příjmů. V případě, že by fyzická osoba takto získané prostředky řádně nezdanila a nepromítla je do svého daňového přiznání, vystavuje se tak možnosti kontroly, respektive postihu ze strany správce daně.

Pokud se tedy jako jednotlivec nebo rodina nacházím v takové situaci, že potřebuji založit na zajištění financí pro náš sociální nebo zdravotní účel sbírku, musím se buď propojit s nějakou zastřešující orgnaizací, která pro mě sbírku řádně zadministruje a nebo si musím takovou organizaci založit. Obvykle v takovém případě padne volba na zapsaný spolek a nebo nadační fond. Díky této právní formě lze zaregistrovat veřejnou sbírku s vydefinovaným účelem u příslušného krajského úřadu a po jejím osvědčení začít získávat finanční příspěvky. Veřejné sbírky mohou být v principu dvojího charakteru – na dobu určitou a nebo dlouhodobé. Ty na dobu určitou je nutné příslušné krajské autoritě vyúčtovávat po jejich skončení, permanentní se vyúčtovávají každoročně. Výhodou vlastního právního subjektu je možnost přijímat finance i od větších, například firemních dárců, a zejména možnost vystavit svým dárcům potvrzení o daru. To umožňuje současně udržovat dlouhodobý vztah s dárci a komunikovat s nimi jak o využití získaných finančních prostředků, tak o případných dalších potřebách a možnostech přispění.

Starám se a pečuji – nemůže někdo tu sbírku udělat za mě?

Ano i ne. Technicky tady několik možností je, ale vlastní komunikaci sbírky za nikoho nikdo neudělá. Nic, a sbírky bohužel už vůbec ne, nefunguje jako perpetuum mobile, tudíž informování veřejnosti o tom, na co potřebujete finance, na co jste je využili, jaký je vývoj, a na co případně budete potřebovat další podporu… to vše musí být efektivně komunikováno a vaši dárci musejí být do celého vašeho příběhu vtaženi a průběžně o všem spravováni. Správně dávkované informace jsou klíčem k udržování vztahu s dárci a hlavně úspěšnému získávání peněz. Principy online dárcovství a crowdfundingu jsou také nutným „must have“ ještě předtím, než se vůbec do sbírky na internetu pustíte.

Pokud jste si na úvodní otázku tohoto tématu odpověděli, že potřebujete, aby sbírku někdo realizoval za vás, máte několik možností. Můžete totiž využít crowdfundingové nebo dárcovské platformy, které jsou na tuzemském trhu. V principu jsou dvojí – typu komerčního, tedy např. známý hithit nebo startovač. Tam je důležité uvědomit si, že se jedná o princip eshopu a komerční příjem. Váš tzv. přispěvatel si od vás kupuje (byť) symbolickou odměnu a vy, pokud vyberete celou částku, máte k dispozici finance, je nutné řádně zadministrovat v souladu s platným zákonem o dani z příjmu. Současně je důležité seznámit se s podmínkami fungování – klíčový princip je ten, že peníze získá jen ten, kdo dosáhne cílové částky. V případě, že se vám jí nepodaří dosáhnout, jsou finance vraceny jednotlivým přispěvatelům, a to samozřejmě ponížené o bankovní poplatky. Ale v případě, že uspějete a celou částku získáte, pak je zde provize za využití platformy, náklady na realizaci a distribuci odměn, dodatečné související poplatky apod. S těmito všemi věcmi je nutné kalkulovat dopředu, tedy už při stanovování cílové částky.  

Existuje u nás i celá řada platforem dárcovského charakteru, ovšem i tady musíte vědět, do čeho jdete, seznámit se s podmínkami fungování. Přispěje to jednak k úspěchu sbírky, ale hlavně si ověříte, jak konkrétně vámi vybraný nástroj funguje, kdy a za jakých podmínek dostanete nebo budete dostávat získané finance, kdo a jestli vystavuje potvrzení o daru pro vaše dárce, jestli máte nějaké další povinnosti vůči získaným penězům apod. Ať už jde o znesnaze21.cz, darujsprávně.cz nebo darujme.cz, ale třeba i další, které průběžně vznikají nebo zanikají, vždy důrazně doporučuji, seznámit se s konkrétními podmínkami fungování. Předejdete tak případným hrozícím nepříjemnostem spojeným s vyúčtováním nebo zadministrováním celé sbírky.

Proč je to tak složité?

Ty základní technikálie jsou vlastně poměrně jednoduché:

  • Fyzické osoby při sbírání prostředků od veřejnosti na zvolený charitativní účel nekonají veřejnou sbírku podle zákona o veřejných sbírkách, ale podle zákona o daních z příjmu.
  • Podle zákona o veřejných sbírkách postupují právnické osoby.
  • Pokud chci využít některou ze sbírkových platforem, musím se seznámit s principy jejího fungování – jestli jde o komerční nebo nekomerční získávání prostředků a jaké jsou povinnosti. Fakt, že po mě nechce nikdo transparentní vyúčtování nebo doplňující informace teď, neznamená, že to po mě některý z kontrolních orgánů nebude chtít v budoucnu.

Zájem podpořit dobrou věc má u nás dlouhodobě podle dat z výzkumů veřejného mínění každý druhý Čech. Sociální a zdravotní témata ve sbírkové podpoře od jednotlivých dárců významně vedou. Je fér dárcům za jejich štědrost nabídnout transparentnost, důvěryhodnost a jistotu, že jejich peníze pomohly přesně tam, kam je chtěli poslat.