Pacientský hub vzdělává pacientské organizace v oblasti advokační práce

Konference Pečujeme a žijeme, 24.6.2021
Jitka Pražáková

Pacientský hub vznikl jako projekt Ministerstva zdravotnictví. Za jeho vznikem stála vize podpory práce pacientských organizací. To jsou neziskové organizace, které sdružují osoby se společnou diagnózou a pomáhají jim sdílením zkušeností, poradenstvím, osvětou, prosazováním jejich zájmů ve společnosti, vzděláváním jich samých i zdravotních pracovníků, jejichž služby tak doplňují.

Pacientské organizace ve většině případů fungují na práci dobrovolníků a často také nemají kancelářské zázemí.

V pražských Vršovicích proto Pacientský hub nabízí bezbariérový prostor, kde mohou členové pacientských organizací bezplatně pracovat ve sdílených kancelářích a zasedacích místnostech, dávat si zde schůzky s partnery, pořádat vlastní semináře, workshopy, konference, kulturní akce. Mohou se také sami vzdělávat v široké škále témat souvisejících s provozem a profesionalizací pacientské organizace. Stačí se zaregistrovat na webu www.pacientskyhub.cz jako člen své pacientské organizace. Vstupem do Facebookové skupiny Pacientského hubu se zase stávají členy komunity lidí, která má stejné zájmy – zkvalitňovat život pacientům. Ve skupině najdou užitečné tipy, mohou se ptát na zkušenosti ostatních nebo sdílet zkušenosti vlastní a propojovat se ke spolupráci.

Řada pacientských organizací také bojuje za pacienty na poli legislativním – snaží se prosadit jejich zájmy a práva především v oblasti léčby, její kvality a dostupnosti. Cesta je to dlouhá a náročná. Že ale není nemožná, ukazují příběhy skvělých žen – zástupkyň pacientských organizací, které svou vytrvalou prací dosáhly skvělých výsledků, ať už v oblasti úhrady léčiv pro osoby se vzácným onemocněním nebo při komunikaci s politiky o tom, jak se žije lidem s revmatoidní artritidou a co je třeba změnit, aby se jim žilo lépe. O svůj příběh a tipy se dámy podělily v semináři Advokační inspirace, který je ke shlédnutí právě na webu Pacientského hubu, stejně jako všechny realizované akce. Kromě inspirace je samozřejmě zapotřebí také znalost prostředí. Tím zájemce provádí seminář Jak funguje parlament, který srozumitelně ukazuje jednotlivé fáze legislativního procesu a možnosti, jak do něj vstupovat.

Protože je však téma prosazování zájmů poměrně široké a je dobré vědět, jaké kroky advokační kampaň obnáší a jak k ní přistupovat, připravil Pacientský hub ucelený e-learninový vzdělávací balíček Úvod do plánování advokační práce. Jasně a srozumitelně nabízí podporu při plánování aktivit, usilujících o systémovou změnu a nabízí konkrétní nástroje a tipy.

Pacientský hub má za cíl podporovat práci pacientských organizací. V praxi to znamená, že víme, kolik skvělých lidí se v tomto sektoru pohybuje a nesmírně si vážíme jejich práce. Pacientský hub je tu pro ně, aby jim ulevil a pomohl jim vytvořit podmínky pro růst, stabilitu a udržitelnost jejich práce.

Pokud chcete projít jednotlivé záznamy z již realizovaných seminářů a dále pokud vás zajímá připravený e-learning, zaregistrujte se v Pacientském hubu a sledujte naše navazující vzdělávací akce bezplatně.