Neplýtvá jídlem a podporuje rodiče v době krize, i v covidové době

Zuzana se před pár lety rozhodla zachraňovat jídlo, které by se vyhodilo a dávat ho potřebným. Za několik let má více než 400 stálých odběratelů potravin, květin a nyní už i oblečení. Nezisková organizace Sousedský klub, kterou Zuzana Vránová vede, tak naplňuje enviromentální i sociální princip sociálního podnikání.

Její příběh je natolik pozoruhodný, že má své místo i v publikaci Care on, ve které jsou příběhy zvládnutí koronakrize aktivní občanskou společností. Ta vznikla v rámci projektu  „Manage the COVID crisis with care, reason, values, unity, solidarity“ organizace Contemporary Pleven Media Foundation podpořeného podpořeného z programu Evropa pro občany.

Pružně jednající lidé, ženy i muži v neziskových organizacích a sociálních podnicích pomohli překonat náročnou koronadobu mnoha lidem v nouzi. Pomoc je různorodá, stejně jako jejich příběhy. Těší nás, že o tom, jak si v Česku dokážeme pomoci se ví i v zahraničí. Stalo se tak díky mezinárodnímu projektu „Manage the COVID crisis with care, reason, values, unity, solidarity“ v rámci programu Evropa pro občany.

V publikaci Care on, která vznikla v rámci programu Evropa pro občany, najdete příklady dobré praxe. Dozvíte se na konkrétních příkladech, jak v  náročné době pandemie pomáhali kolegové z neziskových organizací v Bulharsku, Litvě, Německu, Řecku, Srbsku a Španělsku. Česko reprezentuje celkem 5 příběhů, jejichž aktéři absolvovali některou z akademií Spirals. Všechny příklady dobré praxe v nelehké době najdete v angličtině ZDE.

Více o projektu naleznete zde https://www.care-on.eu/en/

Záslužnou práci českých dobročinných organizací ilustruje také Sousedský klub v pražských Vršovicích. O konkrétním případu pomoci si můžete přečíst zde. 

Se sousedskou pomocí se dají životní i pandemické krize překonat

Sousedský klub (nezisková organizace vyznávající principy sociálního podniku) vznikl, aby pomohl především seniorům, kteří žijí na hranici chudoby. Nejprve s darováním potravin, pak také dobrým slovem. Postupně se přidávali i rodiče samoživitelé z Prahy 10 ve finanční tísni. Ti vítají nejen materiální, ale i právní a psychologickou pomoc, kterou klub poskytuje. Klub je zároveň místem setkávání, kam přicházejí lidé – sousedé, kteří pomoc potřebují a ti, co ji nabízejí.

Dopady koronavirové pandemie do Sousedského klubu přivedly desítky nových zájemců o pomoc. Jednou z těch, kterým klub pomáhá je Alena (34 let).

Stabilní rodinnou situaci zcela převrátila krize spojená s koronavirovou pandemií. Manželova firma přestala prosperovat až zanikla. Muž krach nezvládl a upadal do letargie, až se jeho duševní stav zhoršil natolik, že se přestal zajímat o vše včetně dětí.

Alena zažádala o rozvod a kvůli nedostatku prostředků a nulovému přispívání ze strany manžela, musela vyjít s pouhou stokorunou na den. Díky úspornému hospodaření dokázala z částky nasytit sebe i děti. Práce v obchodu finančně nestačila, a tak si přibrala tlumočení. Aleně se dařilo najít rovnováhu mezi prací a péčí o děti, než udeřila další vlna covidu. Přišla o zakázky v rámci tlumočení, které se stalo jediným zdrojem obživy.

Alena se se svou nelehkou životní situací svěřila kamarádce a ta jí doporučila podporu neziskové organizace Sousedský klub: „Každý pátek na rohu Vršovické rozdávají jídlo, které dovezou z Potravinové banky. Mají tam i časopisy, květiny, a hlavně jsou tam milí lidé, stav se tam!“, 

Vedle potravinové a další materiální pomoci Alena využila i odbornou psychologickou podporu, kterou klub poskytuje. Našla tu také spřízněné a chápající lidi, před kterými se za svou chudobu nemusela stydět. Díky včasné podpoře klubu se Aleně podařilo najít řešení, jak se vyhnout finančním problémům.

Pravidelné konzultace jí byly velkým hnacím motorem. Rozvodové řízení se táhne druhým rokem a náklady s ním spojené stály Alenu už 50 tisíc, které měla našetřené. Mezitím si stále ještě Alenin manžel přestal hradit zdravotní a sociální pojištění. Rodině stále nepřispívá a o své děti ztratil zájem. Alena obnovila svou tlumočnickou činnost a ráda by přešla na plný úvazek i do státní sféry, která nabízí větší jistotu a záruku pravidelného příjmu.

Nechybělo málo, a matka pěti dětí Alena by se dostala do dluhové pasti, ve které je téměř milion Čechů a Češek v exekuci. Alena měla štěstí, do cesty jí vstoupil Sousedský klub, který ji pomohl a stále pomáhá překonat náročnou životní situaci.

Na snímku zakladatelka Sousedského klubu Zuzana Vránová při nakládce potravin určených pro lidi v nouzi. Na druhém snímku je s dobrovolnicí, která v Sousedském klubu pomáhá s tříděním a rozdělováním potravin. 

Na publikaci se společně podílely organizace Spiralis, platforma Spektrum rozvoje žen a iniciativa Posilujeme Česko v rámci partnerství v projektu „Manage the Covid crisis with Care, reasOn, Values, unIty, solidarity (“Care on)“ podpořeného z programu “Evropa pro občany” organizace CONTEMPORARY PLEVEN MEDIA FOUNDATION, Bulgaria. 

#menimespolecnost #neziskovky #posilujemecesko #rodina #pecujici #pecovatazit #evropaproobcany #pandemie #podporarodin #solorodice #korona #covid-19 #pandemie #acf #nadaceosf #spektrumrozvojezen #solidarita #sodvahou