Publikace: Jak podporovat pečující na regionální a lokální úrovni? Příklady dobré praxe

Jak podpořit pečující při péči o blízké? Jak jim ulehčit pečovatelský závazek a zlepšit kvalitu jejich života? Jak vytvořit prostředí, kde je normální a ceněné pečovat doma a kde jsou lidé péči o blízké naklonění? Mnoho otázek, problémů, výzev a úkolů spojených s neformální péčí je třeba řešit na národní úrovni. Mnoho je ale také možné vykonat na lokální a regionální úrovni, kde pečující a jejich blízcí, o které je pečováno, žijí.

Cílem textu je seznámit čtenáře s problémy a potřebami pečujících osob a na dobrých příkladech z praxe ukázat možnosti podpory pečujících na krajské a obecní úrovni. Dokument je určen všem aktérům na místní úrovni: představitelům a pracovníkům obcí a krajů, pracovníkům úřadů práce, pracovníkům organizací poskytující sociální, zdravotní a další služby a komukoliv dalšímu, kdo na místní úrovni může pečující podpořit.

Celý text dokumentu Jak podporovat pečující na regionální a lokální úrovni. Příklady dobré praxe.

Zdroj: Fond dalšího vzdělávání