Pro bono: právní služby zdarma

Pro bono (zkratka lat. sousloví pro bono publico, čes. pro veřejné dobro) je výraz používaný pro odbornou práci, kterou někdo vykoná dobrovolně a bezplatně nebo za sníženou cenu jako službu veřejnosti. Většinou se tak označuje bezplatná právní pomoc poskytovaná jednotlivci nebo firmami.

V České republice poskytuje právní zastupování v trestním řízení stát bezplatně (ex offo). Pro civilní a administrativní řízení však jednotná právní úprava na rozdíl od jiných zemí EU chybí, a tak v některých případech zbývá nemajetným dobrovolná pomoc advokátů. Zdroj:  Wikipedie

Česká advokátní komora – v případě, že by se člověk nemohl právní  služby domoci, může se obrátit na Českou advokátní komoru (ČAK), která žadateli za slnění určitých příjmových a majetkových kritérií zástupce určí.

Pro bono centrum – Pro bono centrum je zprostředkovatelem bezplatných právních služeb. Zapojené neziskové organizace posílají PBC na základě potřeb svých klientů požadavky a PBC pro ně vyhledává vhodného advokáta, který je ochotný a schopný bezplatně pomoci.

Pro bono aliance – Pro bono aliance sdružuje právníky, kteří usilují o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně lidských práv, veřejného zájmu a dalších důležitých hodnot. Zasazuje se proto zejména o větší dostupnost právní pomoci a společensky odpovědný výkon právnických profesí.

Potřebuji právníka – Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem.

Právník zdarma – Potřebujete získat právní rady, nebo si nemůžete dovolit zaplatit advokáta a hodil by se vám právník zdarma? Pak vám na těchto stránkách nabízí pomoc, bezplatná právní poradnu zdarma a online.