Registr poskytovatelů sociálních služeb

Na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007 byl zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb. Do registru se zapisují poskytovatelé sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a právnické a fyzické osoby uvedené v § 84 zákona o sociálních službách. Místní příslušnost krajského úřadu se řídí zákonem.

Registr je veden v listinné a elektronické podobě. Krajský úřad je správcem listinné podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je správcem elektronické podoby registru.

Registr naleznete na adrese  http://iregistr.mpsv.cz

Zdroj: www.mpsv.cz